EN
Copyright 2018 - جميع الحقوق محفوظة © جامعة أسوان | فريق التطوير

نتائج الامتحانات

نتيجة الفرقة الاولى

علم نفس انتساب عام

علم نفس انتساب

علم نفس انتظام

مكتبات انتظام 

مكتبات انتساب

انجليزى انتظام

انجليزى انتساب

انجليزى انتساب عام

عربى انتظام

فرنسى انتساب

فرنسى انتظام1

فرنسى انتظام2

فرنسى انتظام3

فرنسى انتظام4

فرنسى انتظام5

1اعلام انتظام

2اعلام انتظام

3اعلام انتظام

4اعلام انتظام

تاريخ انتظام

تاريخ انتساب

جغرافيا انتظام

جغرافيا انتساب

اعلام انتساب

عربي انتساب

 

نتيجة الفرقة الرابعة

جغرافيا نظم

 1جغرافيا مساحة 

جغرافيا مساحة2

جغرافيا انتساب عام

جغرافيا عامة انتساب

 1شعبة علاقات

شعبة علاقات 2

 شعبة صحافة 1

شعبة صحافة2

انجليزى انتظام1

انجليزى انتظام 2 

انجليزى انتظام3

انجليزى انتظام 4

شعبة انتساب علاقات

شعبة صحافة انتساب

انجليزى انتساب

انجليزى انتساب عام 

فرنسى انتظام

تاريخ انتظام

عربى انتظام

جغرافيا شعبة عامة انتظام

تاريخ انتساب

عربى تحميل مواد ثانية

عربى انتساب

فرنسى انتساب

الفرقة الثالثة

تاريخ إنتظام  

عربى إنتظام

فرنسى إنتظام

تاريخ إنتساب  

عربى إنتساب

فرنسى إنتساب 

انجليزى انتظام

صحافة انتظام

علاقات انتظام

مكتبات انتظام

انجليزى انتساب عام

انجليزى انتساب

صحافة انتساب

علاقات انتساب

مكتبات انتساب

جغرافيا عام انتساب

جغرافيا مساحة انتظام

جغرافيا نظم المعلومات انتظام

جغرافيا عام انتظام

جغرافيا عامة نظام قديم

الفرقة الثانية

تاريخ إنتظام 

جغرافيا إنتظام 

عربى إنتظام

فرنسى إنتظام 

مكتبات إنتظام

تاريخ انتساب 

جغرافيا انتساب 

عربى انتساب

فرنسى انتساب

مكتبات انتساب 

 اعلام صحافة أنتظام

علاقات انتظام

انجليزى انتظام

اعلام صحافة انتساب

اعلام علاقات انتساب

انجليزى انتساب 

f t g m

أخبار جامعة أسوان

download 1

أتصل بنا

جامعة أسوان - مدينة صحارى - طريق المطار

صندوق بريد رقم : 81528

تليفون:  0973582534