ENGLISH
Copyright 2017 - جميع الحقوق محفوظة © جامعة أسوان | فريق التطوير

نتائج الامتحانات

نتيجة الفرقة الاولى دور يناير 2017

اعلام انتظام

اعلام انتظام 1

اعلام انتظام 2

اعلام انتظام 3

اعلام انتساب

مكتبات انتظام

مكتبات انتساب

تاريخ انتظام

تاريخ انتساب

جغرافيا انتظام

جغرافيا انتساب

فرنسى انتظام

فرنسى انتساب

عربى انتظام

عربى انتساب

انجليزى انتظام

انجليزى انتساب

 

نتيجة الفرقة الثانية دور يناير 2017

اعلام انتظام

اعلام انتساب

علاقات انتظام

علاقات انتساب

انجليزى انتظام

انجليزى انتساب

تاريخ انتظام

تاريخ انتساب

جغرافيا انتظام

جغرافيا انتساب

جغرافيا قديم

فرنسى انتظام

فرنسى انتساب

مكتبات انتظام

مكتبات انتساب

عربى انتظام

عربى انتظام 1

عربى انتساب

نتيجة الفرقة الثالثة دور يناير 2017

اعلام علاقات انتظام

اعلام علاقات انتظام 1

اعلام علاقات انتساب

انجليزى انتظام

انجليزى انتظام 1

انجليزى انتظام 2

انجليزى انتظام 3

انجليزى انتساب

انجليزى انتساب عام

جغرافيا شعبه مساحه وخرائط

جغرافيا مساحه وخرائط1

جغرافيا انتساب تحميل مواد اولى

جغرافيا انتساب تحميل مواد تانية

جغرافيا عامة حديث

جغرافيا عامة حديث1

جغرافيا عامة حديث 2

جغرافيا عامة حديث 3

جغرافيا عامة حديث 4

جغرافيا عامة حديث 5

جغرافيا عامة حديث 6

جغرافيا نظم ومعلومات 1

جغرافيا نظم ومعلومات 2

اعلام صحافة 1

اعلام صحافة 2

اعلام صحافة انتساب

جغرافيا شعبة عامة انتساب

فرنسى انتظام

فرنسى انتساب

عربى انتظام

عربى انتساب

تاريخ انتظام

تاريخ انتظام تحميل مواد تانية

تاريخ انتساب

 

نتيجه الفرقه الرابعه دوريناير2017

 

 قسم اللغة العربية انتساب

قسم اللغة الفرنسية انتظام

قسم اللغة الفرنسية انتساب

جغرافيا عامة انتظام

جغرافيا عامة انتساب

جغرافيا قديم انتظام

جغرافيا قديم انتساب

جغرافيا مساحة انتظام

اعلام صحافة انتظام

اعلام علاقات عامة

انجليزى انتظام

انجليزى انتساب

تاريخ انتظام 

تاريخ انتساب

 

 

 
f t g m